Over ons

Bij de Europese Kampioenschappen Field Target 2017 heeft Heli Jalakas de vraag gesteld wie ook een dergelijk evenement zou willen organiseren. Onze voorzitter Patrick van Herten heeft die vraag ter harte genomen en is op zoek gegaan naar mogelijkheden. Het allerbelangrijkste daarbij is een terrein dat geschikt is voor het organiseren van een evenement van een dergelijke omvang. Op het moment dat Huan Keovilay meldde dat hij wellicht een terrein gevonden had in de Belgische Ardennen, is het balletje gaan rollen en hebben de ideeën een serieuze wending genomen.

Organiseren van grote evenementen doe je niet alleen, daar heb je een grote groep enthousiaste vrijwilligers voor nodig. Een groep van circa 20 schutters uit België en Nederland was bereid om hieraan mee te helpen en hebben vervolgens de (H)FT BeNeLux organisatie opgezet. Het gaat hier om FT èn HFT schutters van verschillende Belgische en Nederlandse verenigingen, die allen ruime ervaring hebben met het
organiseren van wedstrijden en die ook internationaal geen onbekende personen zijn.

Ons doel is om Nederland en België op de kaart te zetten als organisator van grote internationale wedstrijden. Hiervoor organiseren we meerdaagse wedstrijden, waarmee het voor de internationale schutters interessant is om de reis naar onze schietlocaties te maken.

Vanaf 2018 willen wij tweemaal per jaar een Open Benelux wedstrijd organiseren. In eerste instantie zullen dat gecombineerde wedstrijden FT en HFT zijn. De eerste twee wedstrijden staan inmiddels gepland, april en oktober 2018. Bij voldoende belangstelling kunnen we vanaf volgend jaar wellicht aparte evenementen voor FT en HFT aanbieden.

Daarnaast willen we Europese Kampioenschappen organiseren. HFT in 2019, FT in 2020.

We hopen u ook te mogen verwelkomen bij een van onze Internationale wedstrijden.